ÅRSTA WEBBYRÅ

Umbraco CMS

Content management System

Ett webbpubliceringssystem (eng. Web content management system WCMS även om idag nästan uteslutande termen CMS används) är ett innehållshanteringssystem för att förenkla utveckling av en webbplats genom samarbete. Webbsidorna redigeras via ett webbgränssnitt. Användaren behöver vanligen inte använda HTML, utan kan använda enkel WYSIWYG-redigering.

Idén är att låta ett datasystem sköta den tekniska hanteringen av innehållet, stå för avancerade funktioner samt automatisera sysslor som annars skulle innebära massor av redundant manuellt arbete. Själva innehållet ("content") sparas ofta i en databas eller någon form av filstruktur. Inställningar för utseende och organisation av innehållet lagras också i regel i databasen eller filstrukturen. För att visa informationen i databasen används olika program- eller scriptsspråk som till exempel PHP, ASP, Perl eller Java.

Innan det blev vanligt att använda WCMS var det vanligt att man skapade html-sidor manuellt och laddade upp dem till en webbserver. Man var då alltid tvungen att lagra originalfilerna på en lokal dator och eventuellt ha ett program för att hålla reda på filerna, (till exempel Macromedia Dreamweaver, Adobe Golive eller Microsoft Frontpage).

Med ett CMS kan man redigera innehållet från vilken dator som helst med internetuppkoppling och webbläsare. Detta är kanske den viktigaste skillnaden jämfört med traditionella sätt att skapa webbsidor.

Fördelar med Umbraco

Du är i gott sällskap med Umbraco CMS. Det finns över 400 000 webbplatser drivna av Umbraco CMS. Umbraco är ett helt gratis och Open Source CMS byggt på Microsofts .NET Framework. Med ingen löpande licensavgift är Umbraco både en kraftfull och en kostnadseffektiv CMS-lösning.